Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Er synstræning hårdt?

Forløb

I et forløb hos Privatsyn bliver der udleveret nogle øvelser. Opgaven er at blive bedre til øvelserne til næste gang, hvor vi justerer øvelserne ind efter det nyopnået niveau. Alle øvelser kan justeres til klinikbesøget og alle øvelserne kan justeres af dig derhjemme. Når du går fra klinikken, skal du have en klar ide om, hvad opgaven går ud på og hvordan du kan justere niveauet op og ned. Meningen er at tilpasse træningen til dagsformen.

Træning

Ligesom al anden træning er det svært at finde det helt rigtige niveau hver gang. Træner man på for lavt niveau, bliver man kun langsomt bedre. Træner man på for højt niveau, kan det mærkes med symptomer efter. Denne balance er svær og ingen mestre den fra start af. Dette er en del af processen

muskel led sansen

Dosis

Alt afgørende for den gode træning er dosis, dosis, dosis. Det gælder om at dosere mængden af træning til et niveau, hvor man ser resultater. Du skal stadig kunne fungere til daglig. Under forløbet vil du kunne følge med i din udvikling. Øvelsernes sværhedsgrad er målbare for dig og os. Vi laver en før og efter måling af hver øvelse. 

Niveau

Øvelserne kan skrues på. Dette kan være mængden af tid, man udfører øvelsen. Des længere man er i gang des hårdere bliver øvelsen. Det kan være belastningsgraden i øvelsen, den kan justeres. Ved at skrue på disse faktorer kan man indstille niveauet til din daglige form.

Dagligdag

Din dagligdag påvirker også dit symptombillede og dit træningsniveau. Er dit dagligsdagsniveau så højt, at du har symptomer dagligt, vil du mangle energi og overskud til et højt træningsniveau. Det gælder her om at få justeret din dag, så der både er overskud til dagligdagen og træningen. Denne balance kalder vi energiforvaltning.

Energiforvaltning

Energiforvaltning tager udgangspunkt i at få en forståelse af hvilke aktiviteter, som koster meget energi og hvilke som giver energi. Hvordan skabes der en balance i mængden af træning, dagligdagsaktivitet og restitution? Her lægger vi i Privatsyn specielt vægt på hvilke synsopgaver som er anstrengende, og hvilke som er mindre. Energiforvaltning er afgørende for din succes i træningen.

Plasticitet

Hjernen er plastisk og er i konstant udvikling, dette kaldes neuroplasticitet. Det kan beskrives som ”use it or lose it”. Når funktioner bliver brugt, udvikler hjernens kolossale neuroale netværk sig i den funktion. Hvis vi ikke bruger en funktion længe, nedbryder hjernen neurale netværk.
Hvornår skal man så starte synstræning?  Vi snakker her om neurale netværk, som er nedsatte. Det gælder om at komme i gang på det niveau, der kan lade sig gøre. Prøver man at hvile sig rask, vil de berørte netværk blive dårligere og genoptræning efterfølgende blive længere. Efter hovedtraume anbefaler vi at følge Berlin konsensus guide. 

Hos DIF er de gode til at give en forklaring på Berlin konsensus guiden.
Denne guide giver en oversigt over hvordan man selv skal håndtere en hjernerystelse de første uger.