Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

SAMSYN

Ordet samsyn er den danske benævnelse for fagudtrykket ’binokulært syn’, altså synsindtrykket dannet med to øjne. De to øjne skal gerne arbejde så godt sammen, at vi har oplevelsen af ét skarpt billede, når vi orienterer os i hverdagen.

Samsyn

Samsynet og symptomer

Samsynets kvalitet afhænger bl.a. af evnen til at rette begge øjne mod, og evnen til at stille skarpt på det samme punkt. Sker dette hurtigt og per automatisk, tænker de fleste ikke over brugen af øjnene, da et normalt fungerende samsyn ikke mærkes.

Kræver det derimod kræfter at fiksere øjnene på det ønskede objekt og samtidigt stille skarpt på det, kan den enkelte opleve symptomer i hverdagen.

Der kan være flere forskellige faktorer, der ligger til baggrund for et svækket samsyn. Det kan opstå naturligt eller som følge af en skade, som f.eks hjernerystelse eller piskesmæld men fællesnævneren for de fleste samsynsfejl er, at man udtrættes hurtigt.

Samsyn test

Andre symptomer på samsyn

Andre symptomer kan være besvær ved stabil fiksering i længere tid. Tekst kan lejlighedsvist sløre eller dobbeltkontureret, man taber meget let koncentrationen og må oftere læse forfra. Øjnene begynder at føles trætte, og tunghed i hovedet eller egentlig hovedpine (især i panden). Herfra kan der opstå svimmelhedsfornemmelse og man kan føle sig dårlig.

 • Uroligt/anstrengt syn
 • Dobbeltsyn
 • Trætte øjne
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Tendens til at lukke det ene øje ved udførsel af bestemte opgaver
 • Tørre øjne og sløret syn

Afhængig af sværhedsgraden for svækkelsen og belastningen ved en given opgave, kan samsynsfejl fremprovokere symptomer efter få timers arbejde eller i nogle tilfælde efter blot få minutter.

Er nysgerrig på at blive klogere på samsyn, så har vi ledige konsultationstider. 

Samsyn synstest

Samsyn som følge af hovedtraume

Et samsynsproblem kan opstå naturligt eller ved et slag mod hovedet, som fx hjernerystelse eller piskesmæld. Langt de fleste oplever en påvirkning af synet i højere eller lavere grad i forbindelse med en sådan skade, men hos flertallet vil oplevelsen heldigvis være forbipasserende og gå i sig selv igen. Men for lille gruppe kan helingen gå i stå for tidligt eller foregå meget langsomt.

Generelt skal hovedet skånes i perioden efter slaget, men ikke mere end at mange af de almindelige gøremål stadig kan udføres. 

Hvis synsproblemerne ikke forbedres og der f.eks. kun kan læses meget kortvarigt og med svag koncentration, grundet fx:

 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Andre gener

Så bør synsfunktionen undersøges til bunds ved en funktionstest.

Ønsker du at læse mere om hjernerystelse og hvordan de kan påvirke samsynet, finder du her et link til hjernerystelsesforeningens hjemmeside.

Samsyn

Test af samsynet – hvad måler vi?

Har du en mistanke om, hvorvidt dit samsyn fungerer optimalt, er det en god ide at afdække følgende:

Første trin:

Afgør om helbredet er i orden. Har du mistanke til sygdom eller er i tvivl, skal du altid kontakte din læge eller øjenlæge

Andet trin:

Få en synsprøve hos optiker eller øjenlæge. Vær dog opmærksom på, at samsynet langt fra altid undersøges ved almindelige konsultationer eller synsprøver

Tredje trin:

Er synet stadig anstrengt, og kender du ikke nogen god forklaring på det, er tredje trin at få foretaget en dybdegående funktionstest og udredning af samsynet.

Hos Privatsyn er vi behjælpelige med foretage en funktionstest, så du kan blive afklaret i forbindelse med tvivlen omkring samsynet.

Funktionstest af samsynet

Formålet med funktionstesten er at afgøre om dit samsyn fungerer som det skal.
Vurderes funktionen af samsynet til at ligge i grænseområdet af eller udenfor normen, vil vi under funktionstesten udrede, hvad der ligger til baggrund for det.

Da der fra person til person kan være stor variation i sværhedsgraden af symptomer og samsynsproblematikker, er en funktionstest ikke ens hver gang, men bliver indrettet efter dit behov og symptomniveau.

En funktionstest indeholder dog som minimum følgende:

 • Grundig kortlægning af symptomprofil
 • Status på dybdesans og motoriske færdigheder
 • Bestemmelse af den optimale brillestyrke og vurdering af fokuseringsevnens kvalitet
 • Vurdering af belastningsevne og udholdenhed i frit rum
 

Efter testen vil du få gennemgået resultatet af den og vi kan herefter tilpasse et træningsprogram til din situation og give et estimat på varigheden af træningsforløbet.

Ved ønske kan der udformes skriv med WHO ICD-10 diagnosekoder, samt prognose og estimeret pris for forløbet til eventuelt brug ved forsikringssag eller lignende.

Er du nysgerrig på at vide mere omkring en funktionstest af samsynet, så klik nedenfor.