Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Funktionstest

Hos Privatsyn dedikerer vi en rammetid på 50 minutter til at uddybe årsagen bag den individuelle øjenudtrætning hos hver enkelt person – også kendt som astenopi. I denne vurdering inddrager vi faktorer som ergonomi, behovet for synsstyrke samt samspillet i samsynet.

Når disse aspekter er grundigt gennemgået, vil vi præsentere en præcis diagnose, en prognose, en skræddersyet plan og en estimeret omkostningsberegning.

Funktionstesten i Privatsyn

Formålet med testen er at afgøre, om testpersonens samsyn ligger inden for normale grænser. Er måleværdierne i grænseområdet eller udenfor – her er opgaven at kortlægge de indre sammenhænge og derefter, at bestemme det optimale hjælpemiddel eller alternativer – hvis der er valgmuligheder.

En samsynstest er derfor ikke ens hver gang, men skal indrette sig efter testpersonens behov.

Men som et minimum skal testen indeholde:

1. En grundig kortlægning af symptomprofilen, herunder tidligere anvendte hjælpemidler samt almene helbred.

2. Status af dybdesans og motoriske færdigheder – herunder bevægelighed, skelen/skjult skelen og fusionskraft.

3. Bestemmelse af den optimale brillestyrke og vurdering af fokuseringsevnens kvalitet.

4. Vurdering af belastningsevne og udholdenhed i frit rum (Sensitivitets Tærskel og symptom provokation).

Der afsættes en ramme tid af til anamnese, test og forklaring.

Efter testen kan en kyndig fagperson give dig en god sammenhængende forklaring i klart dansk sprog – samt belyse mulighederne for opfølgning. Desuden skal en skriftlig redegørelse fremstilles efter dit ønske.

Som et absolut minimum bør kendte WHO lidelser afdækkes – også dem i sektionerne H51 – H52 (som åbenbart ikke er patologiske nok til medicinsk opmærksomhed – selv om det kan være lidelser med stærke symptomer og vidtgående konsekvenser for arbejdsliv og livsmuligheder): https://icd.who.int/browse10/2010/en#/H49-H52

Den bedst opdaterede test- og behandlingsmodel for #skelen” CONSENSUS CLINICAL PRACTICE GUIDELINES (AOA)”: https://www.umsl.edu/~franzela/unit_four/CPG-12.pdf

Hvordan fungerer funktionstesten

Der afsættes 50 minutter til anamnese, testning og forklaring.

Anamnese

Her vil du blive udspurgt, hvilke typer af subjektive klager du har og hvornår er de opstået. De mest almindelige klager ved samsynsproblemer er:

 • Trætte øjne
 • Anstrengt syn
 • Dobbeltsyn
 • Tørre øjne fornemmelse, kun når øjnene belastes med fikserings- eller fokusering-opgaver
 • Uroligt syn
 • Hovedpine ofte i panden oppe af dagen, eller ved meget nærarbejde og hvile hjælper
 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Kvalme
 • Tendens til at lukke eller dække det ene øje ved udførsel af bestemte opgaver
 • Sløret syn
funktionstest
funktionstest undersøgelse

Undersøgelsen

Her bruges der forskellige test remedier som afdækning redskaber, lys, lysfiltre i forskellige former, prismer, synsprøvetavler og forskellige testlinser.

 • Hvad er den eksisterende synsevne- hvor skarpt kan der ses på lang afstand og kort afstand, med eventuelle synshjælpemidler – briller, kontaktlinser, indopereret linser
 • Er der nogle former for lammelser i muskulaturen
 • Hvor hurtigt fanges der bi-fiksation på afstand og nær
 • Hvor stor er den skjulte skelen eller skelen
 • Kan de to billeder fusioneres og hvor god er kvaliteten på stereopsis -dybdesansen
 • Pupil hastighed og form
 • Hvor stor en belastning skal der til for at bryde dybdesansen 


Alle disse biomarkører vurderes så der kan en samlet vurdering

Vurderingen

Efter test vil vi komme med et kort resume, med diagnoser, prognoser, en plan og hvor meget det vil koste. Vi har en succesrate på vores prognose af antal besøg på 90%.
Denne vil blive sendt, eller printet efter besøget. Ønsker der en mere dybdegående forklaring, kan dette tilkøbes.

Diagnose

Vi anvender de internationale WHO ICD-10 klassifikationer over lidelser, når den nye klassifikation ICD-11 kommer, formentlig i løbet af 2024 vil overgå til denne.

Prognose

Her vil vi foretage en vurdering, der tager højde for sammenhængen mellem de identificerede resultater fra funktionstesten i forhold til de klager, som testpersonen har fremført. Sammenhængen kan variere: Den kan være direkte, hvilket indikerer en positiv prognose – heldigvis er der mange af disse tilfælde. Sammenhængen kan også være delvis, hvor testpersonen måske står over for andre udfordringer såsom sygdomme eller medicinforbrug, der potentielt kan påvirke vores resultater. I disse tilfælde vil prognosen være mere afdæmpet, men det vil stadig være værd at undersøge, om testpersonens tilstand kan forbedres gennem en indsats. Endelig kan der være tilfælde, hvor der slet ingen sammenhæng er mellem resultaterne og testpersonens klager, eller hvor vi konkluderer, at personen muligvis ikke vil kunne drage fordel af et behandlingsforløb. I sådanne situationer vil prognosen være mindre gunstig.

Plan for funktionstest

Her vil vi udlægge, hvor hyppigt testpersonen forventes at deltage i konsultationer, hvor hver session varer 50 minutter. Vi agter også at estimere antallet af nødvendige besøg i løbet af behandlingsforløbet samt anslå, hvor meget testpersonen bør allokeret af ressourcer til forløbet. Desuden vil vi specificere den tidsmæssige ramme, der bør tages i betragtning.

Hyppighed af konsultationer:

Testpersonen forventes at deltage i konsultationer med en varighed på 50 minutter. Antallet af konsultationer kan variere afhængigt af individuelle behov, men et typisk forløb er mellem 4-6 konsultationer. Frekvensen er typisk en gang hver anden uge eller hver tredje uge.

Forløbets varighed: 

Behandlingsforløbets samlede varighed kan variere afhængigt af testpersonens situation og reaktion på behandlingen. Et behandlingsforløb strækker sig normalt over flere måneder, typisk mellem 3 til 6 måneder, men dette kan justeres i forhold til individuelle fremskridt og mål.

Ressourceallokering: 

Testpersonen bør være forberedt på at afsætte tid og energi til både selve konsultationerne og eventuelle øvelser eller opgaver, der kan være en del af behandlingsforløbet. Dette kan inkludere tid til refleksion og implementering af anbefalinger mellem konsultationerne. Derudover kan der være udgifter forbundet med eventuelle materialer, der er en del af behandlingen.

Tidshorisont:

For at opnå meningsfulde resultater og effekter bør testpersonen overveje en realistisk tidshorisont på flere måneder. Dette giver tid til at arbejde igennem udfordringer, implementere ændringer og observere gradvise fremskridt.

Det gennemsnitlige synstrænings forløb er på 5,5 besøg, med 2-3 ugers mellemrum. Det vil strække sig til 2-4 måneder. Testpersonen skal regne med at bruge 10 minutters træning fordelt over hele dagen i 5 ud af ugens 7 dage.

Pris på funktionstest

Et skræddersyet synstrænings forløb er naturligvis individuelt tilpasset, men typisk vil prisen ligge i intervallet mellem 6500 og 8900 kr. I mere komplekse og udfordrende tilfælde, hvor der kræves flere besøg og dybere behandling, kan omkostningerne naturligvis stige. Det er vigtigt at forstå, at prisen kan variere afhængigt af den specifikke behandlingsplan, behovene hos den enkelte person og omfanget af de tjenester, der leveres som en del af synstrænings forløbet

Ofte stillede spørgsmål

Normalt er det muligt at køre bil efter testen, medmindre man oplever betydelige symptomer som følge af synsundersøgelsen. Vores tilgang er altid at skræddersy funktionstesten, så den passer til den enkelte person

Der bliver afsat 50 minutter til anamnese, test og forklaring.

Vi vil gerne vide, hvilke briller eller kontaktlinser du bruger i øjeblikket. Derfor anbefales det at have dine briller, kontaktlinser og helst også en kopi af din tidligere recept med.

Nej, vi bruger ikke bedøvende øjendråber. Vores primære mål er at undersøge, hvordan dit syn fungerer i hverdagen. Det er ikke tilladt for optometrister i Danmark at bruge bedøvende øjendråber. Dog kan vi bruge øjendråber, hvis du oplever tørre øjne.

Ja, nogle gange er det muligt at få dækket omkostningerne til en synstest. Visse forsikringsselskaber tilbyder dækning, så det er en god idé at undersøge, om dit forsikringsselskab vil betale for det. Der er også tilfælde, hvor kommuner kan træde til og dække udgifterne.