Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Om os

Synssansen er afgørende for vores evne til at indsamle information om omgivelserne og orientere os i dem. Den er derudover vigtig for evnen til at koordinere bevægelser og i interaktionen med andre.  

Vores opgave er at afklare de funktionsmæssige forhold omkring synet og ud fra dem lærer den enkelte klient de mest hensigtsmæssige strategier til at genoptræne og stabilisere samsynet. 

Synsfunktionen består overordnet set af fire hovedfaktorer:

funktionstest ved Finn

  • Øjnenes synsstyrke og brydningsforhold. øjnenes evne til at se små detaljer. Denne evne skal vurderes, samt om der er nogen væsentlig grad af nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl, som skal kompenseres vha. Briller eller kontaktlinser. 
  • Dybdesynets udvikling og øjenmotoriske koordination. Dvs. Rumfornemmelse og øjnenes bevægelser. Her bestemmes af i hvilken grad hjernen anvender de to øjne til at se samtidigt, samt bevægeapparatets effektivitet til at koordinere øjnene i hele blikfeltet. Yderligere bestemmes samsynets smidighed og udholdenhed med en variation af metoder.
  • Synssansen integration med krop og balance. Her vurderes de vigtige koblinger mellem synet og balancesansen, øje-hånd og øje-fod koordination – samt timing af bevægelser baseret på visuelle signaler.
  • Her vurderes evnen til at forstå indbyrdes rumlige sammenhænge ud fra eget ståsted, opfatte ligheder og forskelle, samt evnen til at omsætte visuelle symboler til lyd eller bevægelse.

De fire områder kan ikke skilles ad. De arbejder sammen og samtidigt og benævnes fælles om Det Visuelle Informations- og reaktionssystem. 

Ved testning er det klinikkens mål at afdække og udrede disse områder så en god, sammenhængende forklaring kan fremlægges over det enkeltes områdes funktion.