Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Synssansen er afgørende for vores evne til at indsamle information om omgivelserne og orientere os i dem. Den er derudover vigtig for evnen til at koordinere bevægelser og i interaktionen med andre.  

Vores opgave er at afklare de funktionsmæssige forhold omkring synet og ud fra dem lærer den enkelte klient de mest hensigtsmæssige strategier til at genoptræne og stabilisere samsynet. 

Synsfunktionen består overordnet set af fire hovedfaktorer:

funktionstest ved Finn

De fire områder kan ikke skilles ad. De arbejder sammen og samtidigt og benævnes fælles om Det Visuelle Informations- og reaktionssystem. 

Ved testning er det klinikkens mål at afdække og udrede disse områder så en god, sammenhængende forklaring kan fremlægges over det enkeltes områdes funktion.