Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Samsyn – Hvad er normalt?

Samsynet og symptomer ved svækkelse af det

Ordet samsyn er den danske benævnelse for fagudtrykket ’binokulært syn’, altså synsindtrykket dannet med to øjne. De to øjne skal gerne arbejde så godt sammen, at vi har oplevelsen af ét skarpt billede, når vi orienterer os i hverdagen.

Samsynets kvalitet afhænger bl.a. af evnen til at rette begge øjne mod, og evnen til at stille skarpt på det samme punkt. Sker dette hurtigt og per automatisk, tænker de fleste ikke over brugen af øjnene, da et normalfungerende samsyn ikke mærkes.

Kræver det derimod kræfter at fiksere øjnene på det ønskede objekt og samtidigt stille skarpt på det, kan den enkelte opleve symptomer i hverdagen.
Der kan være flere forskellige faktorer, der ligger til baggrund for et svækket samsyn. Det kan opstå naturligt eller som følge af en skade, som f.eks hjernerystelse eller piskesmæld men fællesnævneren for de fleste samsynsfejl er, at man udtrættes hurtigt.

Andre typiske symptomer er derudover

  • Uroligt/anstrengt syn
  • Dobbeltsyn
  • Trætte øjne
  • Hovedpine
  • Svimmelhed
  • Kvalme
  • Tendens til at lukke det ene øje ved udførsel af bestemte opgaver
  • Tørre øjne og sløret syn.

Andre symptomer kan være besvær ved stabil fiksering i længere tid. Tekst kan lejlighedsvist sløret eller dobbeltkontureret, man taber meget let koncentrationen og må oftere læse forfra. Øjnene begynder at føles trætte, og tunghed i hovedet eller egentlig hovedpine (især i panden). Herfra kan der opstå svimmelhedsfornemmelse og man kan føle sig dårlig.

Afhængig af sværhedsgraden for svækkelsen og belastningen ved en given opgave, kan samsynsfejl fremprovokere symptomer efter få timers arbejde eller i nogle tilfælde efter blot få minutter.