Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Samsynsproblematikker

Samsynproblem som følge af hovedtraume

Et samsynsproblem kan opstå naturligt eller i forbindelse med et slag mod hovedet, som f.eks. hjernerystelse eller piskesmæld. Langt de fleste opleve en påvirkning af synet i højere eller lavere grad i forbindelse med en sådan skade, men hos flertallet vil oplevelsen heldigvis være forbipasserende og gå i sig selv igen i takt med at hjernen begynder sin ophelingsprocces. Men for lille gruppe kan ophelingen gå i stå for tidligt eller foregå meget langsomt.

Generelt skal hovedet skånes i perioden efter ulykken, men ikke mere end at mange af dagligdagens almindelige  gøremål stadig kan udføres. Hele pointen er blot at undgå overbelastning i ophelingsperioden og at der skal sættes tid af til hvileperioder.

Hvis synsproblemerne ikke bedres og der f.eks. kun kan læses meget kortvarigt og med svag koncentration, eller læsning og andet nærarbejde provokerer f.eks. kvalme, hovedpine, svimmelhed eller andre gener, bør hele synsfunktionen undersøges til bunds ved en funktionstest.

Ønsker du at læse mere om hjernerystelse og hvordan de kan påvirke samsynet, finder du her et link til hjernerystelsesforeningens hjemmeside: http://hjernerystelsesforeningen.dk/samsynsproblemer/